Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

agipacz
4564 f8e9 390
Reposted fromamatore amatore viaalexandrious alexandrious

October 22 2019

agipacz
Reposted frombluuu bluuu viasyrena syrena
agipacz
agipacz
agipacz
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
agipacz
3010 13e7 390
Reposted fromrosejalea rosejalea viawszystkodupa wszystkodupa

October 21 2019

agipacz
2507 4be4 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetchocolate sweetchocolate
agipacz
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viasweetchocolate sweetchocolate
agipacz
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
agipacz
agipacz
5197 3b89 390
Reposted fromprzegrany przegrany viaNoCinderella NoCinderella

August 16 2019

agipacz
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli. Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc

October 19 2018

agipacz
9883 f6bf 390
agipacz
6910 92fa 390
agipacz
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaNoCinderella NoCinderella

October 16 2018

agipacz
3022 5bd0 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viamoai moai

October 14 2018

agipacz
2090 80cf 390
fot. Arthur Apparel
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra
agipacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl