Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

agipacz
1224 d712 390
agipacz
7059 f5c3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

May 21 2018

agipacz
3794 b2e8 390
Reposted from0 0 viabanshe banshe
agipacz
4661 ed96 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainspirations inspirations
agipacz

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyslowyzlew myslowyzlew

April 12 2018

agipacz
5526 828e 390
agipacz
8538 2021 390
Reposted fromrisky risky viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 20 2018

agipacz
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
agipacz
5183 8447 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
agipacz
Zawsze mu się podobało, że jego żona jest przy nim taka mała. Czuł, że jest w nim moc, że może ją chronić, chociaż w głębi duszy zawsze wiedział, że jest silniejsza od niego.
— 20.02.2018
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viainspirations inspirations
agipacz
7060 bc05 390
Reposted fromipo ipo viainspirations inspirations

February 14 2018

agipacz
Zadbam o ciebie bo jestem twoim rycerzem.
— 14.02.18
Reposted bydancingwithaghostpartyhardorgtfonaturalginger

February 12 2018

agipacz
3374 f39f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBloodEve BloodEve
agipacz
2223 b0fd 390
Reposted fromjustMeee justMeee vialovekillsslowly lovekillsslowly
agipacz
2657 b8d3 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianayantara nayantara
agipacz
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaeternaljourney eternaljourney
agipacz
7849 4fd1 390
Reposted fromEkran Ekran viawszystkodupa wszystkodupa
agipacz

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viapiehus piehus
agipacz
4593 568a 390
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl