Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

agipacz
agipacz
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viainspirations inspirations
agipacz
bardzo łatwo żyć tak jak chcą inni; bardzo trudno, zaś, ustalić, czego człowiek chce sam dla siebie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viainspirations inspirations
agipacz
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viajoannna joannna
agipacz
7393 effb 390
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate

October 30 2017

agipacz
0724 cd44 390
Reposted fromscorpix scorpix viaMountainGirl MountainGirl
agipacz
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrianmay brianmay
2293 8429 390
Reposted fromtwice twice viahysterie hysterie

October 29 2017

agipacz
2169 971b 390
agipacz
1331 ef70 390

lastjedie:

Kit Harington photographed by Shayne Laverdiere

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasatyrlane satyrlane
0021 941a 390
Reposted fromidzsobie idzsobie viapiar piar
…a On zjawia się i wywołuje konflikt w mojej głowie. O trzeciej nad ranem człowiek powinien spać a nie tęsknić. Chociaż czasami o trzeciej nad ranem, umiera się z miłości.
— (via justhimblr)
Reposted fromsoplica soplica viazapominanie zapominanie
agipacz
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaspokodama spokodama
1656 e29a 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viamadllenn madllenn
agipacz
Reposted fromtulele tulele viamysweetheartt mysweetheartt
5615 c253 390
Reposted frommammaterasu mammaterasu viaPoranny Poranny
agipacz
3199 10a0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacatherineee catherineee
agipacz
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaKawaiiNamida KawaiiNamida
agipacz
2654 7be4 390
Reposted fromkudlaty kudlaty viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl