Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

agipacz
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaJuliette Juliette
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaso-so so-so
agipacz
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
1708 b0b1 390

March 17 2017

9663 6a62 390
Reposted fromerial erial viailovegreen ilovegreen
agipacz
agipacz
Reposted fromweightless weightless viakiks kiks
agipacz
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viakrainakredek krainakredek

March 07 2017

6937 965b 390
Reposted fromturquoise turquoise viamauak mauak
agipacz
5565 8f20 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viamauak mauak
agipacz
(...) Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?(...) ~ S.Silverstein
— no właśnie...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
agipacz
Reposted fromworst-case worst-case viaHoHo HoHo
agipacz
agipacz
Reposted fromseatlle seatlle viakiks kiks
agipacz
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
— Mariusz Szczygieł "Láska nebeská"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadusix dusix
agipacz
agipacz
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna via12czerwca 12czerwca
agipacz
agipacz
4858 36cc 390
Reposted fromthirdapril thirdapril viajankomuzyk jankomuzyk

February 21 2017

agipacz
6570 6667 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl