Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

agipacz
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe vianayantara nayantara
agipacz
Reposted fromfx00 fx00 viapassionative passionative
agipacz
1224 d712 390
agipacz
1282 f589 390
agipacz
agipacz
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Osiecka
Reposted fromkawainka kawainka viasarkastyczna sarkastyczna
agipacz
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina vianayantara nayantara

January 02 2018

agipacz
3975 0493 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viasatyra satyra
agipacz
agipacz
5383 c934 390
Reposted fromzciach zciach viainspirations inspirations
agipacz
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
agipacz
agipacz
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
agipacz
4193 fdcb 390
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viajoannna joannna
agipacz
9722 2147 390
Reposted frommoai moai
agipacz
5534 e833 390
Reposted fromsaltwater saltwater viappieguskaa ppieguskaa
4125 9006 390
Reposted frombrumous brumous viappieguskaa ppieguskaa

December 24 2017

agipacz
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viafridays-karma fridays-karma

December 17 2017

agipacz
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl