Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

agipacz
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli. Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc

October 19 2018

agipacz
9883 f6bf 390
agipacz
6910 92fa 390
agipacz
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaNoCinderella NoCinderella

October 16 2018

agipacz
3022 5bd0 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viamoai moai

October 14 2018

agipacz
2090 80cf 390
fot. Arthur Apparel
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra
agipacz

September 28 2018

agipacz
6182 016d 390
agipacz
agipacz
agipacz
3716 595a 390
Reposted fromonlyman onlyman viasweetchocolate sweetchocolate

August 07 2018

agipacz
- Ja nigdy nie tańczę - powiedziała nagle.
-Słucham?
- Nie chodziło o ciebie. Prawdę mówiąc, chętnie bym się zgodziła, doceniłam zaproszenie. Ale nigdy z nikim nie tańczę.
-Dlaczego?
-To osobisty problem. Czuję się zakłopotana. Nie mam skoordynowanych ruchów.
- Ja też nie.
-Może moblibyśmy poćwiczyć na osobności?
-Oddzielnie?
- Dwuosobowa nauka jest skuteczniejsza. Coś jak grupa wspracia.

Potem mruknęła i wyszła, pozostawiając po sobie woń perfum w ciężkim, rozgrzanym powietrzu.
— Siła Perswazji

July 17 2018

Reposted fromnokturnal nokturnal viapiehus piehus
agipacz
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viailovegreen ilovegreen
agipacz

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viapiehus piehus
agipacz
0765 acc4 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viapiehus piehus

July 05 2018

agipacz
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas. 
— Colleen Hoover
Reposted fromlovvie lovvie viapawelq89 pawelq89

June 07 2018

agipacz
7059 6a42 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagingerowaa gingerowaa
agipacz
0352 905e 390
agipacz
8128 c7c9 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl