Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

agipacz
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapawelq89 pawelq89

July 05 2018

agipacz
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas. 
— Colleen Hoover
Reposted fromlovvie lovvie viapawelq89 pawelq89

June 07 2018

agipacz
7059 6a42 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagingerowaa gingerowaa
agipacz
0352 905e 390
agipacz
8128 c7c9 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabanshe banshe
agipacz
agipacz
1224 d712 390
agipacz
7059 f5c3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

May 21 2018

agipacz
3794 b2e8 390
Reposted from0 0 viabanshe banshe
agipacz
4661 ed96 390
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
agipacz

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyslowyzlew myslowyzlew

April 12 2018

agipacz
5526 828e 390
agipacz
8538 2021 390
Reposted fromrisky risky viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 20 2018

agipacz
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
agipacz
5183 8447 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
agipacz
Zawsze mu się podobało, że jego żona jest przy nim taka mała. Czuł, że jest w nim moc, że może ją chronić, chociaż w głębi duszy zawsze wiedział, że jest silniejsza od niego.
— 20.02.2018
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viainspirations inspirations
agipacz
7060 bc05 390
Reposted fromipo ipo viainspirations inspirations

February 14 2018

agipacz
Zadbam o ciebie bo jestem twoim rycerzem.
— 14.02.18
Reposted bydancingwithaghostpartyhardorgtfonaturalginger

February 12 2018

agipacz
3374 f39f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl