Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

agipacz
0735 3e44 390

July 14 2017

agipacz
6559 ab95 390
Reposted byTabslaSenyiaKaraluchowyBlokelentariezupsonganzrockbarniskoworelationshitcoolstorybro23

May 30 2017

agipacz

May 13 2017

agipacz
6857 8009 390
Reposted fromwearebornfree wearebornfree viailovegreen ilovegreen

May 11 2017

agipacz
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
agipacz
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaehh ehh

May 03 2017

agipacz
agipacz
1453 a411 390
agipacz
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viakrainakredek krainakredek
agipacz
3171 8509 390
florence!
agipacz
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viakrainakredek krainakredek
agipacz
6558 f56d 390
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
agipacz
agipacz
8215 b521 390
omg Ted!
agipacz
2222 a1d1 390
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viairmelin irmelin
agipacz
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viaottak ottak

May 01 2017

agipacz
7894 bc79 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyslowyzlew myslowyzlew
agipacz
agipacz
Reposted fromgoldenmoments goldenmoments viamoai moai
agipacz
9859 b775 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl