Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

agipacz
- Ja nigdy nie tańczę - powiedziała nagle.
-Słucham?
- Nie chodziło o ciebie. Prawdę mówiąc, chętnie bym się zgodziła, doceniłam zaproszenie. Ale nigdy z nikim nie tańczę.
-Dlaczego?
-To osobisty problem. Czuję się zakłopotana. Nie mam skoordynowanych ruchów.
- Ja też nie.
-Może moblibyśmy poćwiczyć na osobności?
-Oddzielnie?
- Dwuosobowa nauka jest skuteczniejsza. Coś jak grupa wspracia.

Potem mruknęła i wyszła, pozostawiając po sobie woń perfum w ciężkim, rozgrzanym powietrzu.
— Siła Perswazji

July 17 2018

Reposted fromnokturnal nokturnal viapiehus piehus
agipacz
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viailovegreen ilovegreen
agipacz

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viapiehus piehus
agipacz
0765 acc4 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viapiehus piehus

July 05 2018

agipacz
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas. 
— Colleen Hoover
Reposted fromlovvie lovvie viapawelq89 pawelq89

June 07 2018

agipacz
7059 6a42 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagingerowaa gingerowaa
agipacz
0352 905e 390
agipacz
8128 c7c9 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabanshe banshe
agipacz
agipacz
1224 d712 390
agipacz
7059 f5c3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

May 21 2018

agipacz
3794 b2e8 390
Reposted from0 0 viabanshe banshe
agipacz
4661 ed96 390
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
agipacz

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyslowyzlew myslowyzlew

April 12 2018

agipacz
5526 828e 390
agipacz
8538 2021 390
Reposted fromrisky risky viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 20 2018

agipacz
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
agipacz
5183 8447 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
agipacz
Zawsze mu się podobało, że jego żona jest przy nim taka mała. Czuł, że jest w nim moc, że może ją chronić, chociaż w głębi duszy zawsze wiedział, że jest silniejsza od niego.
— 20.02.2018
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl